Grote risico’s verhuur woning

Wilt u een huis, studio, appartement of beleggingspand verhuren? Weet wie u in huis haalt en welke risico’s u loopt.

U bent namelijk aansprakelijk voor hetgeen er met het onroerend goed gebeurt. U bent zelfs medeverantwoordelijk als er drugs wordt geteeld, geproduceerd of verhandeld. Of u er nu weet van heeft of niet.

Risico’s die met het verhuren van het pand samengaan als blijkt dat er sprake is van drugshandel, productie of teelt zijn o.a. de volgende:

Vrijwel altijd is er door de huurders schade aan het pand veroorzaakt, waarvoor u zelf opdraait;

Doorgebroken muren, gaten in het dag, waterschade en eventuele brandschade;

Het kan zijn dat u opdraait voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of water en het opruimen van de kwekerij of het lab;

Indien er brand uitbreekt is de schade vaak niet gedekt door de verzekering;

De gemeente zal het pand voor een periode sluiten. Wég huurinkomsten maar wél een slechte naam;

Vervolging en veroordeling voor het meewerken aan misdrijven zoals vervuiling van het milieu en illegale drugsproductie.

Voorkom problemen en laat de verhuur van uw onroerend goed bij voorkeur regelen door een makelaar. Deze zorgt ervoor dat er een huurcontract getekend én de identiteit van de huurder gecontroleerd is!

Bespaar als verhuurder de rompslomp  en verantwoordelijkheid die het verhuren van onroerend goed met zich mee brengt.

Hallmanns Vastgoed is er natuurlijk ook voor huurders, om te helpen bij het zoeken van een huurwoning en voor juridische controle van het huurcontract, ook als de huurder zelf al een woning heeft gevonden.

Stuur Hallmanns Vastgoed een Whatsapp bericht